» 2017 YILI-ARAÇ TESCİL VE MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ÜCRETLERİ
 » Yeni kayıt gümrük şahadet belgeli araçlardan istenen belgeler
 » Devir İşlemlerinde İstenen Belgeler
 » Nakil Olan Araçlarda İstenen belgeler
 » Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlarda İstenen Belgeler
 » Tescil ve Trafik İle Plaka Zayii
 » Veraset İntikali İşlemleri
 » Belge Yenileme İşlemleri (Yıpranma)
 » Trafikten Çekme
 » Hurdaya Ayırma İşlemi
 » Renk Değişimi
 » LPG Dönüşümü
 
 » MAPFRE GENEL SİGORTA
 » ANADOLU SİGORTA
 » AXA SİGORTA
 » ALLIANZ SİGORTA
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 HİLAL TRAFİK-SiGORTA VE TRAFiK iŞLEMLERi

Yeşil Vadi Cad.5.Etap Metronom A.V.M Kat:1 No:30
Başakşehir –İSTANBUL
Tel : 0212 488 52 23 - Fax : 0212 488 10 43
 
Güneşli mah.Cumhuriyet cad. Alimanoğlu iş merkezi no. 42 / 7
Güneşli-BAĞCILAR
Tel :0212 657 63 10 -  0212 474 47 74  Fax : 0212 474 62 28
GüNEŞLi VD. NO :1070006489
  
                                                              VEKALETNAME
 
 
Sahibi bulunduğum veya bulunacağım her türlü motorlu araçları dilediği trafik şube veya bürolarında veya ilgili mercilerde adıma kayıt ve tescil ettirmeye,motorlu araç tescil ,trafik ve geçici yol belgelerini çıkartmaya,teslim almaya,hurdaya ayırmaya,hurda belgelerini almaya, fenni muayenelerini, tesbitlerini yaptırmaya, teslim ve tesellümlerde bulunmaya, plaka ve ruhsat tescil belgelerinin kaybından dolayı taahhütlerde bulunmaya, plaka almaya, dilediği yere nakletmeye, trafikten çekmeye, çekme belgesi almaya, çekme belgesini ruhsata işlettirmeye, rehin ve hacizi kaldırmaya, rehini ruhsata işlettirmeye, trafik ve ilgili banka şubesinden rehinin kalktığına dair evrakları, belgeleri , beyannameleri ve ibraları imzalamaya, harç ve resumları yatırmaya, aracı sigorta ettirmeye, poliçelerini imzalamaya, her türlü vergi, harç, masraf ve primlerini ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya,çalıntı ve zayiden ruhsat çıkartmaya, ruhsat ve plaka kaybından dolayı taahhütlerde bulunmaya, kayıtlar ve suretler çıkarttırmaya, düzeltme beyannameleri ibra ve imzaya, vergi numarası ve borcu yok kağıdını almaya, beni temsilen dilediğinden dilediği bedel ve şartlarla her türlü motorlu araçları kesin olarak satın almaya, satış bedellerini ödemeye, sözleşmelerini imzalamaya ,taşıt alım vergisi ile her türlü vergi,harç,masraf ve primlerini ödemeye fazla yatırılanları geri almaya, beyannamelerini imzalamaya, makbuz ve belgelerini almaya, ibraname ve beyannameler vermeye, trafikten ve ilgili banka şubesinden alınacak rehin yazılarını imzalamaya, onaylattırmaya, taahhüt ve ibralarda bulunmaya, harç ve resumları onaylattırmaya, tevkil, teşrik ve azle, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere HİKMET AYAN TC:10826380132, OSMAN TUTUK TC:15949855826,MEHMET BODUR TC:16097122952 ,ALİ ŞİMŞEK (49423708186),UMUT SEVİCİ (21563797404),İSMAİL DOĞAN (55672627000),SERKAN DURMAZ (42031778428) ,SERDAR İNCESU (32636419598),MEHMET ŞİRİN UYANIK (33788115826),LEVENT ALÇIK (21565812280),GÖKHAN SAYDAM (35833838124),ORHAN ÜSTÜN (27881333386),İLKER KOÇAK (26863044890),HAKAN ÖZBAY (12231101562),EMRAH ÖZBAY (12201102582),MEHMET TANAYDIN (17606276814),MUSTAFA ERSÖZ (15458786420),MESUT GÖKHAN YILDIRIM (62548279430),ERDİNÇ KARAGÖZ (37207157350),BAYRAM KÜÇÜKYAZI (10940656618),TURGUT BEKÇİ (251173311214),GÜROL OKTAY (20414194768),ORHAN ÜSTÜN (27881333386),MUSTAFA BAKIR (41575161864),GÜRHAN KURTULDU (32206786778),NÜSRET AYAN (10814380588),AKİF VATANSEVER (39034441312),ARDA ÇETİNKAYA (13484071480),ÖZGÜR ATALAY (32032466882),TURAN DEMİR’İ(33364789328) RIFAT BEKTAŞ (35410685776),YUSUF OGUR (22373671236)’U vekil tayin ettim.
 
 » ARAÇ FENNİ MUAYENE; ZORUNLU BELGELER;
 » MUAYENE SÜRESİ GEÇEN ARAÇLAR;
 » VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

2017 YILI FİAT LİSTESİ:

Otobüs,kamyon,çekici ve

Tanker; 267,86  TL

Otomobil,Minibüs,Kamyonet

Özel Amaçlı Taşıt,Arazi Taşıtı,  

Römork ve Yarı Römork ; 198,24  TL

Traktör (Römorklu,Römorksuz),

Motorsiklet ve Motorlu Bisiklet ; 101,48  TL